Jdi na obsah Jdi na menu

Pro prodejce

Prodávat můžete cokoliv 


Není nic jednoduššího. Naložíte sklep, garáž či půdu. Přebytečné věci, vlastní výrobky, nové věci,  zboží z Vašich kamenných obchodů, farmářské výrobky a výpěstky.  A poté pouze stačí přijet. 

 

Prodávat může kdokoliv

 

Dospělí, děti, sběratelé, živnostníci, výrobci, farmáři, pěstitelé, chovatelé, zástupci firem  atd.

 

K prodeji vašich přebytečných věcí není třeba žádné oprávnění, nebo povolení (kromě hub a potravin), váš zisk z prodeje osobních věcí se nedaní.

 

Prodejci - živnostníci s živnostenským listem, kteří vykonávají tuto živnost soustavně za účelem zisku, kteří prodávají nové zboží i bazarové zboží, atp. Musí mít s sebou živnostenský list opravňující k prodeji. Tímto listem se neprokazují při vjezdu do areálu. 

 

 

 

Prodejní doba

 

Prodejní doba garantována zákazníkům je od 5:00 hod, nejméně do 12:00 hod. 

 

Tato prodejní doba je pro zákazníky garantována v placených inzercích, dále na našich

www.stránkách i na Facebooku - nedělních bleších trhů 

 

Požadujeme po prodejcích bezvýhradné dodržování této prodejní doby. 

 

Po celou tuto garantovanou prodejní dobu je prodejce povinen prodávat a být zaparkován na svém prodejním místě. 

 

Pojíždění po areálu před 12 hodinou je porušením tržního řádu Nedělních trhů.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Areál je otevřen celoročně, každou neděli 

 

od 5:00 hod., nebo od 6:00 hod., dle letního , nebo zimního provozu.  

 

 Avšak není problém dorazit později, pokud si chcete přispat. 

 

( letní provoz  : květen, červen, červenec, srpen, září,  říjen ´=  otevřeno od 5:00 hod. )

( zimní provoz : listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben  =  otevřeno od 6:00 hod.)

 

Naše doporučení: Přijeďte nejlépe do 7hod - neokrádejte se o svůj prodejní čas.

                                                               

Z důvodů ochrany a bezpečnosti zákazníků a již prodávajících prodejců

je možno přijet : v letním provozu nejpozději do 7:30 hod.,

                             v zimním provozu nejpozději do 8:30 hod.

 Později nebude vjezd do areálu umožněn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Areál se uzavírá odjezdem posledního prodejce, cca ve 14:00 hod.

 

Nejdříve po 12:00 hod.  je oprávněn prodejce vyjet motorovým vozidlem ze svého prodejního místa a následně z areálu trhů, a to z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví zákazníků i ještě prodávajících prodejců a dále z důvodu dodržení prodejní doby, která je garantována v inzercích pro zákazníky nejméně do 12 hodin.

 

Avšak můžete odjíždět i déle, návštěvníci si rádi nakoupí i po obědě.

 

Při náhlé nepřízni počasí během trhů, bez výhledu na zlepšení = neutuchající velký vítr, prudký neustávající déšť  a podobné kalamity, bude prodejcům umožněno odjet dříve = dle uvážení pořadatele.

 

 

Prodejci jsou povinni dodržovat čas odjezdu i příjezdu - výše uvedené.

 

O prodejce, který by rád prodával, ale jen od 9:00 do 11:00, nemáme zájem my pořadatelé TRHŮ, ani ostatní prodejci a ani návštěvníci (dle stížností) , tito prodejci ohrožují na bezpečnosti a zdraví návštěvníky i své kolegy prodejce, svým pojížděním po areálu v čase provozovatelem zakázaném. Tito prodejci, kteří si neváží ostatních, nedodržují tržní řád a pravidla Nedělních bleších trhů, nebudou na další neděli vpuštěni do areálu trhů a to i trvale.

 

 

 

Cena prodejního místa


Cena se odvíjí od velikosti vozidla ( vzhledem k množství zboží) a počtu míst.

 

Jedno prodejní místo pro:


resized_screenhunter_5.jpg

                     osobní automobil           150 Kč

 

resized_screenhunter_6.jpgresized_screenhunter_5.jpg

 

      os. autom. + přívěs        +50 Kč

 

resized_screenhunter_7.jpg

                 

                    malá dodávka                200 Kč

 

resized_screenhunter_8.jpg

               

                  velká dodávka               250 Kč

 

K platbě za místo je vybíráno 100 Kč, které se vrací při odjezdu po 12:00. Pořadatel může tuto dobu zkrátit, např. z důvodu nepřízně počasí. 

 

Z důvodu ranního shonu jsou doklady o zaplacení vydány na vyžádání až při odjezdu z trhu oproti občanskému průkazu.          Důvodem je i možnost po vjezdu dokoupení dalšího místa +100 Kč, nebo místa rohového +50 Kč.

 

( Možnost zapůjčení stolu 30 Kč )

 

O prodeji :

 

Každé prodejní místo je viditelně označené a čisté. Není povoleno přesahovat svým zbožím do dalšího místa vedle sebe.  Jestli-že máte větší množství věcí na prodej, zakupte si více míst. 

 

Prodejce prodává jen na svém zakoupeném místě, je zakázán pochůzkový prodej.

 

Prodejce může propagovat jen zboží a svou firmu, pro kterou zakoupil prodejní místo, jiné propagační materiály a tiskoviny jsou zakázány bez povolení pořadatele. Při porušení tohoto zákazu, budou propagační materiály a tiskoviny zabaveny a vydány porušiteli až mezi 12 a 13 hodinou oproti pokutě 1.000,-Kč. Pokud nebude pokuta zaplacena, bude tento materiál v kategorii odpadu a bude s ním tak naloženo.

 

REZERVACE MÍSTA - permanentky:

Jestliže máte nějaké prodejní místo u nás oblíbené, nebo chcete, aby vás u nás zákazníci našli vždy na stejném místě - můžete si zakoupit své stálé prodejní místo tzv.permanentku. Stálé místo se platí na celý kalendářní měsíc dopředu a to nejpozději poslední neděli předešlého měsíce. Toto vaše předplacené místo pro vás rezervujeme do 7:00 hod.  Pokud nepřijedete a to z jakéhokoli důvodu -  platba za stálé místo se nevrací, ani se neposouvá do dalšího měsíce.

 

ČISTOTA, ÚKLID:

Prodejní místa jsou na začátku každých trhů čistá , uklizená. Po ukončení prodeje své prodejní místo opouštíte také uklizené a čisté. SVŮJ ODPAD,  NEPRODANÉ  NEBO  ROZBITÉ  ZBOŽÍ,  JSTE  POVINNI  SI  ODVÁŽET. Popelnice a koše v areálu trhů jsou určené pouze pro drobný odpad  vzniklý z občerstvení ( kelímky, tácky apod.) 

 

Je zakázáno cokoli věšet , nebo opírat o plot, hrozí jeho poškození.

 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY
Každou neděli jsou na trhu pořizovány fotografie a videozáznamy pro propagační účely trhovců a trhu jako celku. Každý prodejce i návštěvník, svou přítomností bere na vědomí a souhlasí s možným zveřejněním pořízených fotografií na facebookových stránkách trhů, či zde, na webu trhu. 
 

 

 

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.